Petrolimex Hà Bắc quyết tâm hoàn thành KH 2022

 04:42 CH @ Thứ Hai - 17 Tháng Giêng, 2022

Sáng ngày 14/01/2022 công ty Xăng dầu Hà Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022 tại Hội trường văn phòng công ty kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai điểm cầu Văn phòng công ty và văn phòng Chi nhánh Lạng Sơn.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Sỹ Cường – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đ/c Đường Xuân Chiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng đại diện các Ban nghiệp vụ của Tập đoàn.

Đ/c Nguyễn Sỹ Cường – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về phía Petrolimex Hà Bắc có Ban giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, Ban giám đốc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty, Chi nhánh cùng toàn thể đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động các đơn vị, đại diện cho 349 CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Quang – Phó giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do đại Covid-19 kéo dài, đặc biệt ở mảng du lịch, vận tải, thương mại dịch vụ…., từ đó tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, với những định hướng và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn/Công ty, sự nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động trong đơn vị, Công ty xăng dầu Hà Bắc đã đạt được kết quả tốt đẹp, cụ thể:

- Sản lượng xăng dầu sáng đạt 102% so với kế hoạch và bằng 104% so với năm 2020. Trong đó bán lẻ trực tiếp đạt 101% kế hoạch và bằng 103% so với 2020.

- Kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác đều có sự tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong đơn vị.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 477% kế hoạch và bằng 1729% so với năm 2020.

- Nộp ngân sách 445 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch và bằng 105% so với năm 2020.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

- Đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo, thu nhập ổn định và cao hơn so với năm 2020.

Đ/c Lại Hồng Quang – Phó giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Tỉnh Bắc Giang… đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị cơ sở, đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng.

Tại Hội nghị,các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Công ty nhằm tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng giám đốc Petrolimex đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban lãnh đạo và CBCNV-NLĐ Công ty xăng dầu Hà Bắc đã đạt trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng đã nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của Công ty trong năm 2021; những khó khăn, thách thức, những định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty Xăng dầu Hà Bắc cần phải thực hiện trong năm 2022.

Thay mặt toàn thể CBCNV-NLĐ, đồng chí Phan Bá Tài - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn nói chung và cá nhân đồng chí Nguyễn Sỹ Cường nói riêng, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và xin hứa trong năm 2022, tập thể CBCNV - NLĐ Công ty quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

Đ/c Phan Bá Tài - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2023, bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2022…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBQLVNN tại DN, Phó Tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Sỹ Cường đã trao Cờ thi đua của UBQLVNN tại DN tặng Công ty Xăng dầu Hà Bắc đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã công bố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua SXKD năm 2021 và phát động phong trào thi đua SXKD năm 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguồn:  Trần Thị Hồng  -  PTP Quản lý kỹ thuật
Petrolimex Hà Bắc