Hội nhập "để tiến xa hơn"

 08:27 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Mười, 2018Tầm nhìn&Tinh thầnPetrolimex là Hội nhập “Để Tiến Xa Hơn” cùng tất cả chúng ta

Nguồn:  Petrolimex
Petrolimex