Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Hà Bắc đã được Đảng, Nhà Nước, các Bộ, Ngành và Địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý:

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (năm 2004)

Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2007)

Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2001)

Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1996)

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1985)

Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1990)

Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1973)

Và được tặng nhiều cờ thi đua của Chính Phủ; các Bộ; Ban; Nghành và UBND tỉnh Bắc Giang & Lạng Sơn.