Dầu nhờn công nghiệp

 11:29 SA @ Thứ Hai - 12 Tháng Mười Một, 2012

Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Petrolimex) đang kinh doanh các mặt hàng Dầu mỡ nhờn Petrolimex do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) - đơn vị thành viên chuyên doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sản xuất, cung cấp.

Quy cách Phẩm chất - Yêu cầu Kỹ thuật của sản phẩm do PLC công bố như sau:

http://www.plc.petrolimex.com.vn/nd/dau-nhon-cong-nghiep/dau_cong_nghiep/default.aspx

Nguồn:  Petrolimex Hà Bắc
Petrolimex Hà Bắc