Quán triệt NQTW 7 Khóa XII

Nguyễn Thị TrangCV. Phòng TCHC - Petrolimex Hà Bắc
08:33' SA - Thứ bảy, 21/07/2018

Sáng ngày 20/07/2018, tại Hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Petrolimex Hà Bắc) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty và BCH Đoàn thanh niên tham gia Hội nghị.

Đồng chí Phan Bá Tài – Bí thư đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Phi – Phó bí thư đảng ủy Công ty truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII):

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Trần Ngọc Phi – PGĐ công ty phổ biến, quán triệt

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, có tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Trần Ngọc Phi đã đi sâu phân tích một số chính sách, đặc biệt là chính sách liên quan đến công tác cán bộ. Đối với đảng bộ Công ty xăng dầu Hà Bắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa XII cần tập trung và làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, luân chuyển cán bộ… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Sau Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phi đề nghị các đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, tăng cường tính hiệu quả trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Lại Hồng Quang – Trưởng ban tuyên giáo đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Các Đồng chí tham dự Hội nghị

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn